Návrh obálky

Vydavateľstvo Amtheon, s. r. o. po vydaní monografie Podzemia Banskej Bystrice a okolia, ktoré získalo vo svojej kategórii za rok 2016 tretie miesto v prestížnej súťaži najkrajšia kniha a propagačný materiál Slovenska, pripravuje voľné pokračovanie s názvom Hnedouhoľné baníctvo pri Badíne a v okolí Banskej Bystrice. Ide o ďalšiu regionálnu monografiu, ktorá komplexne spracováva určitú tému, v tomto prípade ťažbu hnedého uhlia. I keď je Banská Bystrica baníctvom preslávená o hnedom uhlí vedia ľudia len veľmi málo. To, že sa tu v minulosti intenzívne ťažilo, a že miestna lokalita patrí medzi najstaršie erárne hnedouhoľné ťažiarstvá sa v širokej verejnosti nevie skoro nič. Preto sa kolektív autorov rozhodol túto tému popularizovať a upozorniť, že Banská Bystrica má čo ponúknuť aj mimo ťažby rudných surovín. 

Hlavný priestor je venovaný predovšetkým lokalite Baňa pri Badíne, ale kniha sa venuje ťažbe hnedého uhlia aj v širšom regióne. Sleduje prakticky celú Badínsku uhoľnú panvu až k obci Turová v okrese Zvolen. Okrem týchto lokalít možno spomenúť ešte Rakytovce, Sielnicu, Podkonice, Ponickú Hutu, alebo Ortúty pri Malachove či ďalšie.

Ukážky z knihy

Zaujímavosťou je skutočnosť, že vďaka ťažbe hnedého uhlia pri Badíne vznikli aj kúpele v Kováčovej. Preto aj prvotná história kúpeľov si našla svoje miesto v knihe. Ďalšou zaujímavosťou je, že pri terénnych výskumoch sa podarilo objaviť pôvodné Badínske uhlie, ktoré bolo vyťažené pred viac než 100 rokmi v štôlni Jozef. Fotografie tohto uhlia sa dostali aj do knihy a jeho malé, niekedy už zvetrané, kúsky sú pripravené ako upomienkový predmet pre našich podporovateľov.

Kniha bude mať viac než 170 plnofarebných strán rovnakého formátu ako Podzemie Banskej Bystrice a okolia. Použitých je viac než 300 fotografií, máp a schém. Ako každá vedecká kniha aj Hnedouhoľné baníctvo pri Badíne a v okolí Banskej Bystrice je recenzovaná 5 významnými odborníkmi a profesionálmi vo svojich odboroch. Obsahuje vecný, miestny a menný register, tabuľky, poznámkový aparát, citovanú ako aj študijnú literatúru a samozrejmosťou je resumé v štyroch jazykoch. Jednotlivé kapitoly sú ilustrované autorskými originálnymi kresbami, ktoré boli vyhotovené len za týmto účelom. 

Kniha vynikla pod gestorstvom OZ Diverzitas Culturae, ktoré sa týmto spôsobom snaží spopularizovať a zachrániť to, čo sa ešte zachrániť dá z nášho kultúrneho dedičstva. Vydanie monografie má vytvoriť základnú platformu pre ďalšie inštitúcie, ktorým by malo záležať na ochrane takýchto pamiatok. Kniha Hnedouhoľné baníctvo pri Badine a v okolí Banskej Bystrice je jedným z viacerých projektov združenia. Vydavateľstvo Amtheon, s. r. o. spolupracuje s OZ Diverzitas Culturae tiež na viacerých projektov, je teda možné predpokladať, že táto monografia nebude jediným zrealizovaným cieľom tejto spolupráce. 

Ukážka úvodu kapitoly

Náročnosť vydania takéhoto diela spočíva nielen v množstve práce, ktorá musela byť odvedená, ale aj v pomerne vysokých finančných nákladoch. Preto bez podpory firiem, podnikateľov, súkromníkov či rôznych inštitúcií sa toto dielo nepodarí zrealizovať. Sme vďačný, že nás podporil napríklad VÚC Banská Bystrica, Hornonitiranske bane: Nadácia bane pre zdravie, vzdelanie, kultúru a šport regiónu a ďalší.

Avšak na vydanie takejto veľkej knihy to stále nestačí. Veríme, že sa nájde dosť podporovateľov, ktorí nás ešte podporia, sponzorov, ktorí si nechajú u nás publikovať svoju reklamu. Za týmto účelom sme vytvorili na stránke https://www.startovac.cz/ nový projekt, ktorý môžete podporiť aj Vy. Stačí si len vybrať správnu odmenu. A to, že ani vedci nie sú len chladní myslitelia hovoria aj niektoré uletené odmeny. V prípade, že by ste chceli mať v knihe reklamu, môžete sa obrátiť aj priamo na vydavateľstvo prostredníctvom mailu amtheon@amtheon.sk. Špeciálne pre individuálnych darcov sme pripravili samostatnú stránku, kde môže byť uverejnené ich meno a priezvisko a naše poďakovanie za ich štedrosť. Stanú sa tak neoddeliteľnou súčasťou tejto novej knihy. 

Stránka darcov a individuálnych podporovateľov

Ako už bolo vyššie uvedené, vydavateľstvo Amtheon, s. r. o. v súčasnosti pripravuje viaceré ďalšie projekty a to nielen s OZ Diverzitas Culturae, ale aj vo vlastnej réžii, či v spolupráci s inými inštitúciami alebo firmami. Aj v tejto edičnej rade sa pripravuje tretie vydanie, ktoré bude tentokrát venované histórii pošty v Banskej Bystrici s priliehavým a logickým názvom: Pošta v Banskej Bystrici a okolí. Na diele spolupracuje s Richardom R. Senčekom aj jeden z najvýznamnejších slovenských filatelistických odborníkov Michal Kiššimon. Už dnes má toto dielo viac než 450 NS textu a stále nie je ukončené. Ak všetko pôjde podľa plánu a na vydanie budú dostatočné finančné prostriedky tak vydavateľstvo Amtheon, s. r. o. plánuje toto dielo (možno diela) vydať v roku 2019.