Hnedouhoľné baníctvo pri Badíne a v okolí Banskej Bystrice

22.00 

Monografia o zabudnutej ťažbe hnedého uhlia pri obci Badín a v širšom okolí Banskej Bystrice a Zvolenskej kotliny. 

Vydavateľstvo Amtheon, s. r. o. po vydaní monografie Podzemia Banskej Bystrice a okolia, ktoré získalo vo svojej kategórii za rok 2016 tretie miesto v prestížnej súťaži najkrajšia kniha a propagačný materiál Slovenska, realizovalo voľné pokračovanie s názvom Hnedouhoľné baníctvo pri Badíne a v okolí Banskej Bystrice. Ide o ďalšiu regionálnu monografiu, ktorá komplexne spracováva určitú tému, v tomto prípade ťažbu hnedého uhlia. I keď je Banská Bystrica baníctvom preslávená o hnedom uhlí vedia ľudia len veľmi málo. To, že sa tu v minulosti intenzívne ťažilo, a že miestna lokalita patrí medzi najstaršie erárne hnedouhoľné ťažiarstvá sa v širokej verejnosti nevie skoro nič. Preto sa kolektív autorov rozhodol túto tému popularizovať a upozorniť, že Banská Bystrica má čo ponúknuť aj mimo ťažby rudných surovín. 

Hlavný priestor je venovaný predovšetkým lokalite Baňa pri Badíne, ale kniha sa venuje ťažbe hnedého uhlia aj v širšom regióne. Sleduje prakticky celú Badínsku uhoľnú panvu až k obci Turová v okrese Zvolen. Okrem týchto lokalít možno spomenúť ešte Rakytovce, Sielnicu, Podkonice, Ponickú Hutu, alebo Ortúty pri Malachove či ďalšie.

Ukážky z knihy

Zaujímavosťou je skutočnosť, že vďaka ťažbe hnedého uhlia pri Badíne vznikli aj kúpele v Kováčovej. Preto aj prvotná história kúpeľov si našla svoje miesto v knihe. Ďalšou zaujímavosťou je, že pri terénnych výskumoch sa podarilo objaviť pôvodné Badínske uhlie, ktoré bolo vyťažené pred viac než 100 rokmi v štôlni Jozef. Fotografie tohto uhlia sa dostali aj do knihy a jeho malé, niekedy už zvetrané, kúsky sú pripravené ako upomienkový predmet pre našich podporovateľov.

Kniha bude mať viac než 190 plnofarebných strán rovnakého formátu ako Podzemie Banskej Bystrice a okolia. Použitých je viac než 300 fotografií, máp a schém. Ako každá vedecká kniha aj Hnedouhoľné baníctvo pri Badíne a v okolí Banskej Bystrice je recenzovaná 5 významnými odborníkmi a profesionálmi vo svojich odboroch. Obsahuje vecný, miestny a menný register, tabuľky, poznámkový aparát, citovanú ako aj študijnú literatúru a samozrejmosťou je resumé v štyroch jazykoch. Jednotlivé kapitoly sú ilustrované autorskými originálnymi kresbami, ktoré boli vyhotovené len za týmto účelom. 

Kniha vznikla pod gestorstvom OZ Diverszitas Culturae, ktoré sa týmto spôsobom snaží spopularizovať a zachrániť to, čo sa ešte zachrániť dá z nášho kultúrneho dedičstva. Vydanie monografie má vytvoriť základnú platformu pre ďalšie inštitúcie, ktorým by malo záležať na ochrane takýchto pamiatok. Kniha Hnedouhoľné baníctvo pri Badine a v okolí Banskej Bystrice je jedným z viacerých projektov združenia. Vydavateľstvo Amtheon, s. r. o. spolupracuje s OZ Diversitas Culturae tiež na viacerých projektov, je teda možné predpokladať, že táto monografia nebude jediným zrealizovaným cieľom tejto spolupráce. 

Ukážka úvodu kapitoly

Náročnosť vydania takéhoto diela spočíva nielen v množstve práce, ktorá musela byť odvedená, ale aj v pomerne vysokých finančných nákladoch. Preto bez podpory firiem, podnikateľov, súkromníkov či rôznych inštitúcií sa toto dielo nepodarí zrealizovať. Sme vďačný, že nás podporili napríklad VÚC Banská Bystrica, Hornonitiranske bane: Nadácia bane pre zdravie, vzdelanie, kultúru a šport regiónu a ďalší.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategórie:

Popis

Autor: Štefan Ferenc, Pavel Hronček, Richard R. Senček a Jozef Vlasáč
Počet strán: 192
Farebnosť: Plnofarebná
Väzba: Knižná/tvrdá

ISBN 978-80-89880-01-0