Vydavateľstvo Amtheon

V rámci možností sa snaží Richard R. Senček podporovať nových autorov, ktorí majú ambíciu priniesť “čerstvý vietor” v niektorej z oblastí záujmu. K jeho pilotným prácam v oblasti vedeckej historickej literatúry patrí dielo Podzemie Banskej Bystrice a okolia, ktoré spoločne s Pavlom Hrončekom aj autorsky spracoval. Zatiaľ posledným vedecko spoločenským dielom v oblasti regionálnej histórie je spracovanie encyklopedického diela – obecnej monografie Sielnica od A po Z. Z beletrie sa v tomto roku podarilo vydať dve divadelné hry určene pre ochotníkov od autora Michala Várošíka. Aktívny záujem o podporu regiónu a našej vlasti sa prejavuje aj participáciou vydavateľstva na rôznych ďalších projektoch, ktoré sa týkajú najmä regiónu Banskej Bystrice a okolia.