Podzemie Banskej Bystrice a okolia

32.00 

Dvaja autori: Pavel Hronček a Richard R. Senček sa podujali spracovať netradičnú tému vedeckým spôsobom a sprístupniť ju širokej verejnosti. Vznikla tak jedinečná publikácia, ktorá sa venuje človekom vytvorenému podzemiu, ktoré neslúžilo priamo na ťažbu nerastných surovín v regióne Banskej Bystrice a blízkom okolí. Kniha nie je len výstupom z vedeckých zistení, ale aj encyklopédiou a učebnicou v jednom. Ani v širšom priestore Európy nemá táto publikácia obdobu. Čitateľ sa dozvie veľa informácii z histórie, metód a techník výstavby podzemia, rôznych typov podzemí, ale aj projektov a budúcnosti vo výskume. Z typologických druhov sú tú opísané napríklad: krypty, pivnice, studne, tunely, dopravné a dedičné štôlne, prekrytia, tajné chodby, vodovody a kanalizácie, kryty a bunkre, sklady a rôzne ďalšie podzemné priestory. Kniha má veľmi dobrý ohlas ako aj vo vedeckej obci, tak i v laickom prostredí. 

Katalógové číslo: 10101 Kategórie:

Popis

Autor: Pavel Hronček a Richard R. Senček
Počet strán: 344
Farebnosť: Plnofarebná
Väzba: Knižná/tvrdá

ISBN 978-80-971423-3-9